Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Partnerji: Občina Starše, Društvo Ajda Starše, Gradnje Starše d.o.o.

OPIS:

Dnevni center aktivnosti, ki se nahaja v naselju Marjeta na Dravskem polju, je namenjen druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa starejšim, pa tudi mlajšim občankam in občanom iz vseh vasi v Občini Starše in v naselju Marjeta. V centru se ponuja veliko dejavnosti, ki omogočajo, da ostanejo občani čim dlje telesno, miselno in socialno aktivni.
Namen projekta je v prvi vrsti ozavestiti gospodinjstva in prebivalce v naselju Marjeta na Dravskem polju kot tudi vse tiste, ki so neposredno povezani z odstranjevanjem azbesta, da se z azbestnimi odpadki in tudi predmeti, ki so še v uporabi, ravna skrajno previdno in profesionalno. Zaradi dotrajane strehe je na občinskem objektu DCA Marjeta nujno potrebna zamenjava. Streha sestoji iz dotrajane azbestne kritine, ki zamaka, se lušči in je iz strupenih, ekološko nesprejemljivih materialov, ki so nevarni za vse mlajše in starejše občane, ki preživljajo svoj prosti čas v objektu, za učitelje in učence šole (POŠ Marjeta) in otroke ter vzgojitelje vrtca (Pikapolonica Marjeta) in prebivalstvo v neposredni bližini. Stara streha se bo zamenjala z bolj ekološko varčnejšo lahko izolacijsko pločevinasto kritino. Izvedel se bo pilotni projekt odstranjevanja dotrajane azbestne kritine na ekološko varen in nesporen način. Po demontaži se bo azbestna kritina ovila z neprepustno folijo na palete, katere se bodo ob primernem transportu peljale na uničenje na za to določeno lokacijo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– Izvedba pilotnega projekta zamenjave dotrajane azbestne kritine na DCA Marjeta,
– popis gospodinjstev v naselju Marjeta na Dravskem polju z dotrajano, okolju nevarno azbestno kritino,
– s promocijskimi aktivnostmi in delavnicami v DCA Marjeta doseči večjo osveščenost in s tem varno odstranjevanje azbestnih odpadkov,
– naučiti ter nadgraditi znanje krovcev preko pilotnega projekta, kako pravilno odstranjevati azbestne odpadke.

CILJI OPERACIJE:

– Povečanje osveščenosti mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelava zloženk,
– izvedba pilotnega projekta,
– posnemanje filma o pravilnem odstranjevanju azbesta,
– izvedba predavanj osveščanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečano znanje mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelane zloženk za promocijo projekta za gospodinjstva naselja Marjeta na Dravskem polju,
– posnet film o okolju prijaznemu odstranjevanju azbestne kritine,
– izveden pilotni projekt pravilne odstranitve azbesta kritine,
– izvedena predavanja o škodljivosti azbesta,
– izveden popis gospodinjstev, poslovnih objektov, lop in utic, ki še vedno imajo streho iz azbestne kritine.

Odobrena višina sofinanciranja: 14.552,04 EUR, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov: 80 %, iz sklad ESRR

Povezave:

Občina Starše: OPIS PROJEKTA

EU skladi: http://www.eu-skladi.si