Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

“Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS Lastovica, Mariborska razvojna agencija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

 

Povezave:

 

Operacija oz. projekt “Jem drugače, jem domače!” je projekt sodelovanja med petimi lokalnimi akcijskimi skupinami in sicer: TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko. Projekt je v osnovi namenjen promociji uporabe lokalno pridelane / predelane hrane.

Cilji operacije so:

1. povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,

2. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,

3. povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe in

4. dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva

Načrtovane in izvedene aktivnosti:

 • dogodki za osveščanje v vrtcih in osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev – izvedli smo delavnice in dogodke v osnovnih šolah in vrtcih, preko katerih smo nagovorili otroke in njihove starše,
 • izvedba izobraževalnih modulov in individualna svetovanje – izvedli smo serijo treh modulov usposabljanja v posamičnem vključenem LAS-u za vsaj 10 ponudnikov, vključno z individualnim svetovanjem, izdelavo akcijskih načrtov zanje ipd.
 • dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks – ponudnikom smo ponudili možnost predstavitve na večjih dogodkih v okviru vključenih LAS, kot so npr. Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, Podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici, Pozdrav jeseni v Staršah ipd., s pomočjo katerih smo povečali prepoznavnost lokalnih ponudnikov,
 • izdelava  e-katalog ponudnikov, kjer so ponudniki lahko predstavili svojo ponudbo,
 • promocijske aktivnosti – splošno promocijo, s pomočjo katere smo ob ostalih dejavnostih želeli vplivati na to, da bi ljudje raje kupovali pri lokalnih ponudnikih in bi za nakup hrane manj zahajali k veletrgovcem.

Pričakovani in doseženi rezultati:

 • izvedene delavnice z otroki in starši, preko katerih je bila povečana osveščenost otrok in staršev o pomenu lokalne hrane,
 • 50 opolnomočenih ponudnikov za bolj profesionalen, celovit ter učinkovitejši nastop na trgu,
 • izvedeni dogodki na tržnicah in izvedeni ogledi dobrih praks,
 • pripravljen in objavljen e-katalog ponudnikov,
 • izdelan skupen promocijski načrt,
 • izvedeni novinarski konferenci,
 • izdelan promocijski material,
 • objavljeni članki, intervjuji, objave v medijih.

V okviru operacije smo na podlagi identificiranih potreb območja izvajali konkretne aktivnosti s konkretnimi deležniki, v skladu s pričakovanim smo zato dosegli dobre rezultate in zadovoljstvo vseh vključenih ciljnih skupin. Izdelani moduli za izobraževanje, e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov po posameznih LAS-ih, opolnomočeni ponudniki ter ozaveščeni prebivalci omogočajo in zagotavljajo trajnost operacije tudi po njenem zaključku.

E-katalog ponudnikov, kjer lahko poiščete tiste ponudnike, ki so v vaši bližini: E KATALOG – JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE

LAS Bogastvo podeželja je v okviru operacije ustvaril simpatičen FILMČEK za otroke

Nekaj utrinkov, ustvarjenih v okviru operacije: