Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

AKRONIM: Varna soseska

PRIJAVITELJ: Občina Starše

PARTNERJI:

– Občina Hoče-Slivnica
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Gradnje Starše d.o.o.
– Društvo upokojencev Starše

OBDOBJE IZVAJANJA: september 2018 – junij 2019

LOKACIJA:

– Občina Starše
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Občina Hoče-Slivnica

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 20.484,16

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 13.432,24

Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Glavni cilji operacije so ohranjanje življenj, preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno pomoč. Z operacijo bomo omogočali izvedbo delavnic predavanja o prvi pomoči ter praktičnega prikaza defibrilatorja, kjer bodo vključeni zaposleni in osnovnošolci OŠ Starše in podružnične OŠ Marjeta, Osnovne šole Dušana Flisa Hoče in Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica, ženske, upokojenci in prebivalci celotnega območja LAS LASTOVICA (upravičena naselja). Na delavnicah bodo udeleženci pridobili informacije in praktično znanje o tem, kako oskrbovati poškodovanca ali nenadno obolele osebe, ki potrebuje takojšnjo strokovno pomoč ob pravem času. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev bodo deležni usposabljanj, ki bodo nagradili njihovo obstoječe znanje prve pomoči in praktične uporabe defibrilatorja. S tem se bo povečala kakovost in varnost na območju LAS, saj se bodo z operacijo nakupili defibrilatorji, ki predstavljajo varno napravo, ki sama prepozna srčni ritem. Defibrilacija znotraj obdobja 3-5 minut po kolapsu lahko vodi do preživetja v 50-70%. To se lahko doseže z javno dostopnimi AED oz. AED na kraju dogodka. Operacija bo povezovala različne deležnike od prostovoljnih gasilskih društev, društev upokojencev in krajevne in četrtne organizacije, ki delujejo na območju Občine Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– nakup defibrilatorjev
– izvedba predavanj prve pomoči
– izdelava zloženk

CILJI OPERACIJE:

– Razširiti obstoječo mrežo defibliratorjev
– Izvesti 7 delavnic prve pomoči na območju Las
– Izdelati 9000 zloženk
– Ustvariti eno novo mrežo brezplačnih izvajalcev predavanj prve pomoči v obdobju 7 mesecev
– Povečati usposobljenost prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite
– Povečati osveščenost učencev osnovnih šol o prvi pomoči
– Povečati osveščenost ranljivih skupin

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Nakup 10 novih defibrilatorjev
– Izdelanih 9000 kosov zloženk z akronimom operacije
– Izvedenih 7 delavnih na temo prve pomoči
– Povečana usposobljenost prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite
– Ustvarjena 1 nova mreža izvajalcev brezplačnih predavanj
– Povečana osveščenost osnovnošolskih otrok
– Povečana osveščenost ranljivih skupin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si