Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Naša Drava – projekt sodelovanja med LAS-i

(Ukrep 19.3)

 

Operacija oz. projekt sodelovanja »Naša Drava« je projekt sodelovanja med osmimi lokalnimi akcijskimi skupinami iz Slovenije ter dvema lokalnima akcijskima skupinama iz Hrvaške in sicer :

 • LAS Bogastvo podeželja (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
 • TOTI LAS
 • LAS Lastovica
 • LAS Ovtar Slovenskih goric
 • LAS UE Ormož
 • LAS Haloze
 • LAS Drava
 • LAS Mislinjske in Dravske doline
 • LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (Hrvaška)
 • LAG DRAVA MURA (Hrvaška)

 

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša 914.871,57 EUR.

Vrednost projekta na nivoju LAS Lastovica: 113.227,16 EUR.

Trajanje: 1.7.2020-30.09.2022

Osnovni namen projekta sodelovanja je oživiti aktivnosti ob reki Dravi v Sloveniji in tudi na Hrvaškem.

OPIS

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev,  ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi.  V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,  gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez  reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buldinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno – rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

 

CILJI

 • Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
 • Trajnostna raba prostora – ohranjanje biotske raznovrstnosti
 • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
 • Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
 • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
 • Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdiovodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
 • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
 • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
 • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom

 

AKTIVNOSTI

 

 

SKLOP 1: VODENJE in KOORDINACIJA (10%)

SKLOP 2: PREDSTAVITEV REKREACIJSKIH MOŽNOSTI NA IN OB REKI DRAVI

SKLOP 3: RAZVOJ NOVIH VSEBIN Z IMPLEMENTACIJO NA TERENU

SKLOP 4: PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

SKLOP 5: PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

SKLOP 6: IZMENJAVA IZKUŠENJ IN OGLED DOBRIH PRAKS

 

REZULTATI OPERACIJE IN KORISTI ZA OBMOČJE PROJEKTA

 

 1. razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
 2. razvit turistično športno naravoslovni produkt
 3. oblikovan e- vodnik/ka po reki Dravi – narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve
 4. izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
 5. izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico
 6. pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
 7. vzpostavljena športno turistična infrastruktura
 8. integracija trajnostnih oblik mobilnosti

 

AKTIVNOSTI NA OBMOČJU LAS Lastovica:

 • Izvedba aplikacije Dravska kolesarska pot
 • Postavitev urbane opreme na šestih počivališč za kolesarje ob Dravski kolesarski poti
 • Izvedba dogodkov v okviru projekta: izvedba zgodovinskega dogodka – izpiranja zlata ob reki Dravi, v sodelovanju z LAS Ovtar (podelitev pravic za izpiranje zlata v gradu Vurberk, izpiranje zlata ob Dravi, v Zlatoličju
 • kratkega zgodovinskega filmčka na temo rimskih gomil v Miklavžu
 • Izvedba manjše novinarske konference – predstavitev filmčka o rimski gomili v Miklavžu
 • Izdelava projektne dokumentacija za vstopno-izstopne točke ob reki Dravi (v sodelovanju z vsemi ostalimi LAS-i v Sloveniji)
 • Izdelava projektne dokumentacije za gondolo oz. žičnico preko reke Drave (v sodelovanju z LAS Ovtar)

 

 

Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS Lastovica, Mariborska razvojna agencija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave: