Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/

Slovenski regionalno razvojni sklad (Ribnica):

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Slovenski podjetniški sklad:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad:

https://www.ekosklad.si/razpisi