Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Aktualno: Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov

 

Operacija oz. projekt “Jem drugače, jem domače!” je projekt sodelovanje med petimi lokalnimi akcijskimi skupinami in sicer: TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko. Projekt je v osnovi namenjen promociji uporabe lokalno pridelane / predelane hrane. Cilji projekta so:

  1. povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
  2. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
  3. povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
  4. dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

V okviru projekta bomo izvajali:

  • dogodke v osnovnih šolah in vrtcih, preko katerih želimo nagovoriti otroke in njihove starše,
  • serijo treh modulov usposabljanja v posamičnem vključenem LAS-u za vsaj 10 ponudnikov, vključno z individualnim svetovanjem, izdelavo akcijskih načrtov zanje ipd.
  • pripravili e-katalog ponudnikov, kjer bodo lahko predstavili svojo ponudbo,
  • več dogodkov na lokalnih tržnicah, s pomočjo katerih bi želeli povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov,
  • ponudnikom ponudili možnost predstavitve na večjih dogodkih v okviru vključenih LAS, kot so npr. Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, Podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici, Pozdrav jeseni v Staršah ipd.,
  • splošno promocijo, s pomočjo katere bi ob ostalih dejavnostih želeli vplivati na to, da bi ljudje raje kupovali pri lokalnih ponudnikih in bi za nakup hrane manj zahajali k veletrgovcem.

V okviru operacije bomo na podlagi identificiranih potreb območja izvajali konkretne aktivnosti s konkretnimi deležniki, zato pričakujemo dobre rezultate in zadovoljstvo vseh vključenih ciljnih skupin. Izdelani moduli za izobraževanje, e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov po posameznih LAS-ih, opolnomočeni ponudniki ter ozaveščeni prebivalci bodo omogočali in zagotavljali trajnost operacije tudi po njenem zaključku.